MAOo®


Mohu po užití MAOo CBD řídit auto?

Ano, s krátkou časovou prodlevou bez problémů můžete. Berte však prosím na vědomí, že naše CBD působí uvolňujícím efektem, jenž dostává lidskou mysl do stavu relaxace. Z toho důvodu nedoporučujeme naše koncetrované CBD užívat při či bezprostředně před řízením vozidla nebo obsluze strojů.