MAOo®


Je užívání CBD legální?

Užívání a prodej našich CBD výrobků neobsahujících THC je v České republice zcela legální vzhledem k tomu, že CBD není návykovou látkou ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách, ve znění pozdějších právních předpisů.