MAOo®


Jak dlouho vydrží jedna náplň MAOo?

Životnost každé z náplní závisí na frekvenci jejího používání. Díky vysoké koncentraci CBD a komplexní chuti našich směsích je většina našich uživatelů spokojena s 2-3 nádechy každých pár hodin. Většině uživatelů tedy vystačí 1 náplň na cca 200 inhalací, což by mělo vyjít na téměř 1 měsíc používání.